Liên hệ

Nếu bạn cần đăng tuyển chuyên viên SEO, quảng cáo Google Adwords, Facebook Marketing thì liên hệ gửi nội dung tuyển dụng qua mail để được hỗ trợ đăng tin.

Nếu bạn muốn trở thành chuyên viên SEO, chuyên viên Sáng tạo nội dung hợp tác cùng chúng tôi thì cũng liên hệ gửi CV, khả năng chuyên môn, thời gian rãnh rỗi và thù lao yêu cầu vào thông tin bên dưới

Chuyên gia Kết Huỳnh

  • Điện thoại: 0909 909 809
  • Email: mail@kethuynh.com
  • Skype: kethuynh

Ngoài ra, bạn có thể liên hệ tôi để chia sẻ kiến thức về SEO và case study cụ thể thì cứ gửi qua mail cho tôi nhé. Tôi rất sẵn lòng.

>>> Kết Huỳnh là ai? Xem thêm để hiểu về tôi nhé!